לו"ז ההאקתון הקיבוצי הראשון

יום חמישי

16:00 מפגש והרשמה

16:30 פתיחה וברכות

17:00 הסוד מאחורי אלופי עולם- דן ולנסי

18:00 פיצים של היזמים

19:00 עבודה בצוותים | מנטורים סבב ראשון | במקביל א.ערב

20:00 עבודה בצוותים | מנטורים סבב שני | א.ערב

21:00 עבודה בצוותים | מנטורים סבב שלישי

22:00 השקת הרשת

          הופעה נדב דגון

 23:30 הלילה לא הולכים לישון

עבודה בצוותים בשילוב מנטורים ייחודים

1:00 ארוחת לילה

2:00 מה עוד לא גילית?

3:00 happy hour  

המשך עבודה בצוותים

יום שישי

6:00 מי עדין ער?

8:00 סבב מנטורים

8:30 אסטרטגיה מותגית- דני ברנדה

9:00 סבב מנטורים

10:00 סבב מנטורים

12:00 הצגת תוצרים לשופטים

14:00 הכרזת זוכים

פיזור

©2018 by האקתון הקיבוצי הראשון. Proudly created with Wix.com