יזמבה

מחפשים שותפים לפיתוח אפליקציה | מודל כלכלי| בחינת הפן המשפטי|
 

הנוער יוזם. הקהילה תומכת. כולם מרוויחים. יזמבה!

חוות החיות

מחפשים שותפים לפיתוח אפליקציה | מודל כלכלי| בחינת הפן המשפטי|
 

החיים בסביבת בעלי חיים הוא צורך קיומי. מדובר באינטראקציה בעלת
השלכות בריאותיות, נפשיות ופיזיות. האפשרות לחיות עם בעלי חיים מגובה בריאותית וטרינרית ומחקרית,

©2018 by האקתון הקיבוצי הראשון. Proudly created with Wix.com