mod.jpg

                       

WE WORK

ברחבי הערים הגדולות בארץ ובעולם מתרבים מרחבי העבודה המשותפים, האם וכיצד יראו מרחבים אלו בקיבוצים בעשור הקרוב?

  מה הייחודיות שלהם במרחב הקיבוצי? המבנה? קהל היעד'? המודל העיסקי?

"הפילים הלבנים" בלב הקיבוצים האם הם חלק מהפתרון?

 • מקום בזמן

 • ניהול קיבוצי לרבי קומות

 • דרך אדם

 • בקתות בדרך

 • פילים שמחים

 • כלב חברו הטוב של האדם

Picture4.png

     

WE EDUCATE

תפיסת החינוך הקיבוצית, איך היא מתחברת לחדשנות בחינוך? האם למרחב הקיבוצי יש מה לתרום לחינוך במאה ה-21

 • תיכון לב

 • מדריך נולד

 • I MAKE

 • יזמבה

 • בית שחף

 • בר מצווה- לא מה שחשבת

room.jpg


WE LIVE

 עצבו את הדרך לקיים את הערכים החשובים של הקיבוץ במרחב העירוני.

איך יראה הקיבוץ העירוני עוד 50 שנה?

על איזה צורך הוא יענה?

מה המודל הכלכלי?

מה יחסי הגומלין עם המרחב העירוני שבו הוא פועל?

 • הקיבוץ הטכנולוגי

 • המועדון לחבר

 • בר קפה שיתופי

 • קהילת אפס זבל

 • בית החוות

©2018 by האקתון הקיבוצי הראשון. Proudly created with Wix.com