WE EDUCATE

תפיסת החינוך הקיבוצית, איך היא מתחברת לחדשנות בחינוך? האם למרחב הקיבוצי יש מה לתרום לחינוך במאה ה-21

  • מבנה הצוות החינוכי בקיבוץ.

  • פיתוח צוותי החינוך.

  • עתודה ניהולית

  • גן קיבוצי במרחב העירוני.

יזמבה

מחפשים מנטורים לתחומים הבאים מודל כלכלי|שותפים לפיתוח|גורמי מימון|פיתוח אפליקציה|פרזנטציה|תיקוף משפטי

הנוער יוזם. הקהילה תומכת. כולם מרוויחים. יזמבה!

©2018 by האקתון הקיבוצי הראשון. Proudly created with Wix.com